优势库存

 1. A03401
 2. A03405
 3. A03406
 4. A03407
 5. A03409
 6. A03413
 7. A03414
 8. A03415
 9. A03416
 10. A03418
 11. A03423
 12. A03424
 13. A03434
 14. A04407A
 15. A04435
 16. A04606
 17. A04803A
 18. A04828
 19. A060L
 20. A08822
 21. A08830
 22. A09926B
 23. A0D413
 24. A1101EUA-T
 25. A1104EUA-T
 26. A128168L-6TE
 27. A1302KUA-T
 28. A1324LUA-T
 29. A1748R
 30. A1791
 31. A2106R
 32. A21SC
 33. A2550N
 34. A2982SLWTR-T
 35. A3020
 36. A3120
 37. A3212EELLT-T
 38. A3240LLHLT-T
 39. A3525BR
 40. A3712GL
 41. A3906SESTR-T
 42. A3948SLB
 43. A3977SLPTR-T
 44. A3979SLPTR-T
 45. A3GM36-1R
 46. A3P1000-PQG208I
 47. A3P125-VQG100
 48. A3P125-VQG100T
 49. A3P250-1VQG100I
 50. A40MX04-FPQG100
 51. A42MX16-1PQ208I
 52. A42MX16-PQG100I
 53. A42MX16-VQG100I
 54. A4504
 55. A4506
 56. A4982SETTR-T
 57. A4983SETTR-T
 58. A4984SETTR
 59. A5363CA
 60. A54SX16A-TQG144I
 61. A54SX32A
 62. A54SX32A-FTQ100
 63. A54SX32A-PQ208I
 64. A54SX32A-TQG144I
 65. A623308M-70SI
 66. A6279ELPTR-T
 67. A82C250
 68. A8436EEJTR-T
 69. A8498SLJTR-T
 70. A916CY-3R3M=P3
 71. A920CY-100M=P3
 72. AA3528MGC
 73. AA3528SURC
 74. AAT1101A-T1-T
 75. AAT1107-T1-T
 76. AAT1112IWP-0.6-T1
 77. AAT11732-Q5-T
 78. AAT1301-Q9-T
 79. AAT2510IWP-AA-T1
 80. AAT2820IXN-5.0-T1
 81. AAT3151IWP-T1
 82. AAT4618IGV-1.0-1-T
 83. AAT7205-S11-T
 84. AC1002KPBG-P13
 85. AC201A1IMLG
 86. AC201A1KMLG
 87. AC49008-CB
 88. AC508A1KQMG-P11
 89. ACA2402R
 90. ACFM-7103-TR1
 91. ACHR-03V-S
 92. ACMD-7402-TR1
 93. ACMD-7602
 94. ACPM-5008-TR1
 95. ACPM-5405-TR
 96. ACPM-7353-TR1G
 97. ACPM-7371-TR1
 98. ACPM-7381-TR1
 99. ACS8530T
 100. ACSI1030
 101. ACSL-6420-00TE
 102. AD0405MB-C50 XHP-2
 103. AD1858JRS
 104. AD1884JCPZ-REEL
 105. AD1885JSTZ
 106. AD1887JST-REEL
 107. AD1888JCP-REEL
 108. AD1888JCPZ-REEL
 109. AD1940YSTZ
 110. AD1981BBSTZ
 111. AD2S1205WSTZ
 112. AD2S1210BSTZ
 113. AD2S44TM11B
 114. AD2S44TM18B
 115. AD2S83IP
 116. AD421BRZRL
 117. AD5254BRUZ10-RL7
 118. AD5259BRMZ10-R7
 119. AD5262BRUZ50
 120. AD5317BRUZ
 121. AD5318ARUZ
 122. AD5318BRUZ-REEL7
 123. AD5320BRTZ-REEL7
 124. AD5360BSTZ
 125. AD5362BSTZ
 126. AD5371BSTZ
 127. AD5383BSTZ-5
 128. AD5391BSTZ-5
 129. AD5621BKSZ-REEL7
 130. AD5665RBRUZ-2
 131. AD5764RBSUZ
 132. AD5790BCPZ
 133. AD58204BCBZ-REEL7
 134. AD592ANZ
 135. AD605AR
 136. AD607ARS
 137. AD633JRZ-R7
 138. AD6408
 139. AD6528BABCZ
 140. AD6532AABCZ
 141. AD662AST
 142. AD6650ABC-REEL
 143. AD6655BCPZ-105
 144. AD7294BSUZRL
 145. AD73322ARZ
 146. AD7344ASTZ
 147. AD7367BRUZ
 148. AD7417BRZ-REEL7
 149. AD7476AAKS
 150. AD7485BSTZ
 151. AD75019JPZ
 152. AD7512DIKP
 153. AD7512DIKPZ
 154. AD7528JNZ
 155. AD7581JNZ
 156. AD7606BSTZ
 157. AD7606BSTZ-6
 158. AD7608BSTZ
 159. AD7612BSTZ
 160. AD7621ASTZ
 161. AD7625BCPZ
 162. AD7634BSTZ
 163. AD7641BSTZ
 164. AD7655AST
 165. AD7655ASTZ
 166. AD7656BSTZ
 167. AD7656BSTZ-1
 168. AD7658BSTZ
 169. AD7660ASTZ
 170. AD7663ASTZ
 171. AD7665AST
 172. AD7665ASTZ
 173. AD7667ASTZ
 174. AD7671AST
 175. AD7671ASTZ
 176. AD7679ASTZ
 177. AD7705BRZ
 178. AD7724ASTZ-REEL
 179. AD7730BRZ
 180. AD7760BSVZ
 181. AD7792BRUZ
 182. AD7795BRUZ
 183. AD7814ARTZ
 184. AD7821KRZ-REEL
 185. AD7835ASZ
 186. AD7846BP
 187. AD7865BS-1
 188. AD7873ARU
 189. AD7891ASZ-1
 190. AD7892SQ-1
 191. AD7980BRMZ
 192. AD8000YRDZ
 193. AD8009ARZ
 194. AD8052AR-REEL7
 195. AD8052ARZ-REEL7
 196. AD8065ARZ
 197. AD8066ARZ
 198. AD8075ARUZ-REEL7
 199. AD8092ARMZ-REEL7
 200. AD8108ASTZ
 201. AD8109ASTZ
 202. AD8110ASTZ
 203. AD8113JSTZ
 204. AD8115ASTZ
 205. AD8132ARMZ
 206. AD8139ARDZ
 207. AD8139ARDZ-REEL7
 208. AD8185ARU
 209. AD8186ARU
 210. AD8194ACPZ
 211. AD8195ACPZ-R7
 212. AD8300ARZ-REEL
 213. AD8309ARUZ-REEL7
 214. AD8310ARMz-REEL7
 215. AD8313ARM-REEL7
 216. AD8314ARMZ
 217. AD8318ACPZ
 218. AD8319ACPZ-R7
 219. AD831APZ-REEL7
 220. AD8321AR
 221. AD8323ARU
 222. AD8334ACPZ
 223. AD8337BCPZ
 224. AD8349AREZ
 225. AD8361ARMZ
 226. AD8361ARMZ-REEL7
 227. AD8362ARUZ-REEL7
 228. AD8364ACPZ-REEL7
 229. AD8376ACPZ
 230. AD8376ACPZ-R7
 231. AD8398AACPZ-R7
 232. AD8402ARZ1
 233. AD8403AR10
 234. AD8511ARU
 235. AD8532A
 236. AD8532ARZ
 237. AD8552ARZ
 238. AD8555ARZ-REEL7
 239. AD8606ARZ-REEL
 240. AD8608ARUZ-REE
 241. AD8610BRZ-REEL
 242. AD8622ARZ
 243. AD8628ARJZ-REEL7
 244. AD8644ARUZ-REEL
 245. AD8802ARUZ-REEL
 246. AD9101ARZ
 247. AD9125BCPZ
 248. AD9148BBCZ
 249. AD9216BCPZ-105
 250. AD9218BSTZ-105
 251. AD9220ARZ
 252. AD9235BCPZ-65
 253. AD9235BRUZ-65
 254. AD9238BCPZ-65
 255. AD9238BCPZRL-40
 256. AD9238BSTZ-65
 257. AD9240AS
 258. AD9240ASZ
 259. AD9244BSTZ-40
 260. AD9244BSTZ-65
 261. AD9248BSTZ-65
 262. AD9251BCPZRL7-65
 263. AD9252ABCPZ-50
 264. AD9254BCPZ-150
 265. AD9265BCPZ-125
 266. AD9268BCPZ-125
 267. AD9268BCPZ-80
 268. AD9283BRSZ-100
 269. AD9288BSTZ-100
 270. AD9288BSTZ-80
 271. AD9362BBCZ
 272. AD9411BSVZ-200
 273. AD94411BSVZ-200
 274. AD9446BSVZ-100
 275. AD9467BCPZ-250
 276. AD9480BSUZ-250
 277. AD9513BCPZ
 278. AD9518-3ABCPZ-REEL
 279. AD9518-3ABCPZ-REEL7
 280. AD9523-1BCPZ-REEL7
 281. AD9640ABCPZ-150
 282. AD9640ABCPZRL7-80
 283. AD9709ASTZ
 284. AD9713BAP
 285. AD9739BBCZ
 286. AD9744ACPZ
 287. AD9746BCPZ
 288. AD9765ASTZ
 289. AD9767ASTZ
 290. AD9775BSV
 291. AD9777BSV
 292. AD9779ABSVZ
 293. AD9779BSVZRL
 294. AD9781BCPZ
 295. AD9787BSVZRL
 296. AD9788BSVZ
 297. AD9806KSTZ
 298. AD9822JRSZRL
 299. AD9852ASTZ
 300. AD9852ASVZ
 301. AD9854ASTZ
 302. AD9854ASVZ
 303. AD9861BCPZ-50
 304. AD9862BSTZ
 305. AD9880KSTZ-150
 306. AD9883AKSTZ-140
 307. AD9884AKS-100
 308. AD9887AKSZ-170
 309. AD9889BBSTZ-165
 310. AD9910BSVZ
 311. AD9911BCPZ
 312. AD9923BBCZ
 313. AD9925BBCZRL
 314. AD9952YSVZ
 315. AD9954YSVZ
 316. AD9956YCPZ
 317. AD9974BBCZ
 318. AD9979BCPZ
 319. AD9983AKCPZ-140
 320. AD9983AKSTZ-140
 321. AD9984AKSTZ-140
 322. ADA4891-3ARZ
 323. ADA4891-3ARZ-R7
 324. ADAM02S
 325. ADAU1361BCPZ
 326. ADAU1701JSTZ-RL
 327. ADAU1761BCPZ
 328. ADAU1761BCPZ-R7
 329. ADAV4201BSTZ
 330. ADC0832CCWM
 331. ADC101S101CIMF/NOP
 332. ADC101S101CIMF/NOPB
 333. ADC11DV200CISQE/NO
 334. ADC12062BIVF
 335. ADC12062CIP
 336. ADC12C170CISQ
 337. ADC12DC105CISQE
 338. ADC14L020CIVY/NOPB
 339. ADCMP581BCPZ-RL7
 340. ADE319
 341. ADE7858ACPZ
 342. ADF4001BRUZR7
 343. ADF4158CCPZ
 344. ADF4193BCPZ-RL7
 345. ADF4350BCPZ
 346. ADF4360-0BCPZ
 347. ADF4360-3BCPZ
 348. ADF4360-8BCPZ
 349. ADF4360-9BCPZ
 350. ADF4907BCPZ-RL
 351. ADG202AKP
 352. ADG3232GC4T5LF
 353. ADG3308BRUZ
 354. ADG408BR
 355. ADG411BRZ-REEL7
 356. ADG508FBRNZ-REEL7
 357. ADG509AKR
 358. ADG608BRUZ
 359. ADG658YCPZ
 360. ADG714BRUZ
 361. ADG731BSUZ
 362. ADG732BSUZ
 363. ADG779BKSZ-REEL7
 364. ADG884BRMZ
 365. ADG884BRMZ-REEL7
 366. ADHR-03V-H
 367. ADI803
 368. ADL5320ARKZ-R7
 369. ADL5330ACPZ
 370. ADL5371ACPZ-R7
 371. ADL5542ACPZ-R7
 372. ADL5561ACPZ-R7
 373. ADL5601ARKZ-R7
 374. ADL5811ACPZ-R7
 375. ADM1070ARTZ-REEL7
 376. ADM1168ASTZ
 377. ADM1169ASTZ
 378. ADM1172-1AUJZ
 379. ADM202EARNZ-REEL7
 380. ADM2483BRWZ
 381. ADM2483BRWZ-REEL
 382. ADM2484EBRWZ
 383. ADM2486BRWZ
 384. ADM2487EBRWZ-REEL7
 385. ADM2582EBRWZ
 386. ADM2587EBRWZ-REEL7
 387. ADM3053BRWZ-REEL7
 388. ADM3202ARN
 389. ADM3202ARNZ
 390. ADM3202ARNZ-REEL
 391. ADM3222ARUZ
 392. ADM3232EARNZ
 393. ADM3252EABCZ
 394. ADM3483ARZ
 395. ADM5120-AB-T-2
 396. ADM6315-29D3ARTZR7
 397. ADM6710QARJZ-REEL7
 398. ADM6996L
 399. ADM6999U
 400. ADM811LARTZ-REEL7
 401. ADM8515
 402. ADN2526XCPZ
 403. ADN4600ACPZ
 404. ADN4604ASVZ
 405. ADN4604ASVZ-RL
 406. ADN8102ACPZ
 407. ADN8830ACPZ-REEL7
 408. ADP1650ACPZ-R7
 409. ADP1864AUJZ-R7
 410. ADP2116ACPZ-R7
 411. ADP2140ACPZ3318
 412. ADP3121JCPZ-RL
 413. ADP3168
 414. ADP3211AMNR2G
 415. ADP3211MNR2G
 416. ADP3339AKCZ-1.8-RL7
 417. ADP3339AKCZ-2.5-RL
 418. ADP3339AKCZ-5-RL7
 419. ADP3367AR-REEL
 420. ADR3425ARJZ
 421. ADR445BRZ
 422. ADRF6603ACPZ-R7
 423. ADRF6820ACPZ-R7
 424. ADS1158IRTC
 425. ADS1158IRTCT
 426. ADS1174IPAPR
 427. ADS1178IPAPR
 428. ADS1178IPAPT
 429. ADS1198CPAGR
 430. ADS1204IRHBR
 431. ADS1216Y
 432. ADS1216Y/250
 433. ADS1217IPFBT
 434. ADS1274IPAP
 435. ADS1274IPAPR
 436. ADS1278IPAPR
 437. ADS1278IPAPT
 438. ADS1293CISQ/NOPB
 439. ADS1294IPAG
 440. ADS1298CZXGT
 441. ADS1298RIZXGT
 442. ADS2807Y/250
 443. ADS41B29IRGZR
 444. ADS4246IRGCR
 445. ADS5270IPFPT
 446. ADS5277IPFP
 447. ADS5277IPFPT
 448. ADS5282IRGCT
 449. ADS5295PFP
 450. ADS5433IPJYG3
 451. ADS54RF63IPFPR
 452. ADS58C28IRGCR
 453. ADS58C28IRGCT
 454. ADS58C48IPFPR
 455. ADS61B29IRGZR
 456. ADS62P43IRGCR
 457. ADS62P48IRGCR
 458. ADS7822U
 459. ADS7828EB/2K5
 460. ADS7830IPWR
 461. ADS7842EB/1K
 462. ADS7844NB/1K
 463. ADS7846E/2K5
 464. ADS7846IRGVT
 465. ADS7861IRHBT
 466. ADS7862Y
 467. ADS7862YB
 468. ADS7864Y/250
 469. ADS7864YB
 470. ADS7865IPBSR
 471. ADS7881IPFBT
 472. ADS7881IRGZT
 473. ADS7886SBDBVR
 474. ADS7890IPFBT
 475. ADS7950SBRGET
 476. ADS7951SBRGET
 477. ADS8028IRTJR
 478. ADS8028IRTJT
 479. ADS8322Y
 480. ADS8322YB
 481. ADS8323Y
 482. ADS8323YB
 483. ADS8330IBRSAT
 484. ADS8330IRSAT
 485. ADS8342IBPFBT
 486. ADS8361IRHBT
 487. ADS8363SRHBT
 488. ADS8364Y/250
 489. ADS8364YB
 490. ADS8370IBRHPT
 491. ADS8370IRHPT
 492. ADS8371IPFBT
 493. ADS8372IRHPT
 494. ADS8382IBRHPT
 495. ADS8382IRHPT
 496. ADS8410IBRGZT
 497. ADS8410IRGZT
 498. ADS8413IBRGZT
 499. ADS8413IRGZT
 500. ADS8505IDB

公司简介

深圳市希普诚电子科技U乐国际娱乐是一家业界领先的电子元器件分销商和方案提供商,我们拥有一批在电子业界经验丰富的资深U乐国际娱乐和产品开发设计精英,公司拥有稳定、良好的供货渠道,货源充足,长期备有大量现货,同时和美、欧、日、韩及台湾等生产厂商及一级代理商建立了良好的合作关系。公司主营TI、MAXIM、IR、ON、XILINX、ST、AD、NS、ATMEL、ROHM、NXP、INTEL、REALTEK、INFINEON、AMD等世界知名品牌IC,以及ST、NEC、KEC、MOTOROLA、VISHAY等二、三极管,电容,电阻,电感,单片机,连接器。产品广泛应用于汽车、通讯、安防、计算机及周边、工控仪表、音...

Vip库存


 1. TC4069UBFT

 2. FH28-50S-0.5SH(05)

 3. 65600001009

 4. EVQQ2U02W

 5. DDTD122LC-7-F

 6. 0050579404

 7. PHDR-14VS

产品推荐


 1. LTST-C190CKT

 2. SM04B-SURS-TF

 3. LP2985A-10DBVR

 4. 0206-1101

 5. MC74VHC14DR2G
电话:0755-82561895/88914419 传真:0755-82561895  Email:xpc420@163.com  联系人:李小姐 叶先生
中国  广东省  深圳市福田区华强北路上步工业区501栋411室
版权所有:51电子网 深圳市希普诚电子科技U乐国际娱乐(C)2004
本站流量:
U乐国际娱乐