优势库存

 1. A1326LUA-T
 2. A1744
 3. A180WA
 4. A190002AR
 5. A2016A/0048
 6. A3950ST
 7. A3950T
 8. A3956SLBTR
 9. A3958SB
 10. A3959SLPTR
 11. A3959SLPTR-T
 12. A3966SLBTR
 13. A3987SLPTR-T
 14. A3P1000-FG484A
 15. A43E26161G-75IF
 16. A6628SEDT
 17. A6641SETTR
 18. A6812ELWTR-T
 19. A6850KLTR-T
 20. A686
 21. A916BYT-100M=P3
 22. A916CY-100M=P3
 23. A916CY-101M=P3
 24. A916CY-270M=P3
 25. A918CY-100M=P3
 26. AA88348A
 27. AAP2917-12VIR1
 28. AAP2917-28VIR1
 29. AAP2967-25VIR1
 30. AAP2967VIR1
 31. AAP2968-28VIR1
 32. AAT1103-M-T
 33. AAT1105A-T1-T
 34. AAT1107-T1-T
 35. AAT1112IWP-0.6-T1
 36. AAT3110IGU-4.5-T1 RO
 37. AAT3110IGU-4.5-T1 SOT-26
 38. AAT3110IJS-5.0-T1
 39. AAT3111IJS-3.3-T1
 40. AAT3112IVN-4.5-T1
 41. AAT3220IGY-2.5-T1
 42. AAT3220IGY-3.3-T1
 43. AAT3221IGV-1.6-T1
 44. AAT3221IGV-1.7-T1
 45. AAT3221IGV-2.0-T1
 46. AAT3221IGV-2.5-T1
 47. AAT3221IGV-2.7-T1
 48. AAT3221IGV-2.8-T1
 49. AAT3221IGV-3.3-T1
 50. AAT3236IGV-2.5-T1
 51. AAT4618IGV-1.0-T1
 52. AAT4618IJS-0.5-1
 53. AAT4625IAS-1-T1
 54. AAT4650IAS-T1
 55. AAT4684ITP-T1
 56. ACA3216M4-060-T
 57. ACA3216M4-060-TL
 58. ACA3216M4-300-T
 59. ACA3216M4-600-T
 60. ACA3216M4S-120-T
 61. ACH4518-331-TD01
 62. ACH4518-333-TD01
 63. ACH4518-471-TD01
 64. ACL2520L-R39J-T
 65. ACL2520S-R10K-T
 66. ACL2520S-R82K-T
 67. ACL3225S-1R8K-T
 68. ACL3225S-6R8K-T
 69. ACM0706-102-2P-T
 70. ACM0908-801-2P-T
 71. ACMD-4202-TR1
 72. ACMD-6125-KC1
 73. ACMD-7401-TR1
 74. ACMD-7408-TR1
 75. ACMD-7606-TR1
 76. ACPL-P480-500E
 77. ACPL-P480-560E
 78. ACPL-T350-000E
 79. ACPL-T350-560E
 80. ACPL-W340-500E
 81. ACS108-6SN-TR
 82. ACS2450EBAF30
 83. ACS2450FBASH1
 84. ACS706KLC-05C
 85. ACS714LLCTR-30A-T
 86. ACT108W-600E@135
 87. ACT212 M49
 88. ACT355AHQ-A
 89. ACT361US-T
 90. ACT3704YH-T
 91. AD1886JST-REEL
 92. AD1888JCPZ-REEL
 93. AD1980JST-REEL
 94. AD1981BJST
 95. AD1981BJST-REEL
 96. AD5806BCPZ-REEL
 97. AD60/002Z-0REEL
 98. AD603ARZ
 99. AD620ARZ
 100. AD6421BAST
 101. AD71056ARZ-RL
 102. AD7146-1ACBZ-RL7
 103. AD7156BCPZ-REEL
 104. AD725ARZ
 105. AD7276BUJZ-REEL7
 106. AD7564BRS-REEL
 107. AD7693BRMZ
 108. AD7708BRUZ-REEL
 109. AD7720BRU
 110. AD7729ARUZ
 111. AD8182AR-REEL
 112. AD8196ACPZ-R7
 113. AD820ARZ-REEL7
 114. AD822ARZ
 115. AD823AARZ-R7
 116. AD8591ART-REEL7
 117. AD8592ARM-REEL
 118. AD8601ART-REEL7
 119. AD8602ARMZ-REEL
 120. AD8602ARZ-REEL7
 121. AD8638ARZ
 122. AD8651ARMZ-REEL
 123. AD9513BCPZ
 124. AD9660KR-REEL
 125. AD9803JST
 126. AD9842JST
 127. AD9862BSTZ
 128. AD9863BCPZ-50
 129. AD9880KSTZ-100
 130. AD9920BBCZ-RL
 131. ADD5205ACPZ-RL
 132. ADD8506WRUZ-REEL7
 133. ADD8754ACPZ-REEL
 134. ADDI9004BBCZRL
 135. ADE7751ARS
 136. ADG779BKS-REEL7
 137. ADG787BCBZ-500RL7
 138. ADG794BRQZ
 139. ADG794BRQZ-REEL7
 140. ADG824BCPZ-REEL
 141. ADM1181AARWZ
 142. ADM1485ARZ
 143. ADM232LJRWZ
 144. ADM232LJRZ
 145. ADM3053BRWZ
 146. ADM3075EARZ
 147. ADM3078EARZ
 148. ADM3202ARN-REEL
 149. ADM3202ARU-REEL
 150. ADM3232EARNZ-REEL7
 151. ADM811SARTZ-REEL7
 152. ADM811TARTZ-REEL7
 153. ADM812SART-REEL7
 154. ADM8511X-CC-T-1
 155. ADM8668TX-A12-G
 156. ADP3168JRUZ
 157. ADP3169JRU-REEL
 158. ADP3180JRUZ-REEL
 159. ADP3181JRUZ
 160. ADP3181JRUZ-REEL
 161. ADP3209JCPZ-RL
 162. ADP3212MNR2G
 163. ADP3309ART-3.0-RL
 164. ADP3334ACPZ
 165. ADP3334ARMZ-REEL
 166. ADR02BKSZ-REEL7
 167. ADR3440ARJZ-R7
 168. ADR392BUJZ-REEL7
 169. ADR425BR-REEL7
 170. ADR435BRZ
 171. ADSP-BF531SBBC400
 172. ADSP-BF533SKBCE10C
 173. ADSST-2183KST-133
 174. ADT6401SRJZ-RL7
 175. ADT6501SRJZP105RL7
 176. ADUM2401CRWZ-RL
 177. ADUM3210TRZ
 178. ADUM5000ARWZ
 179. ADUM7510BRQZ
 180. ADV7180BCPZ-S
 181. ADXL346ACCZ-RL7
 182. ADXL346BCCZ-HNZ
 183. ADXL346XCCZA-RL7
 184. ADXL362BCCZ-RL7
 185. AEDS-9340-W00
 186. AGQ20006
 187. AGQ210A03Z
 188. AGRF1400
 189. AGRSCORP10
 190. AH173-PG-A-B
 191. AH375-YG-13
 192. AH3-G
 193. AH44E
 194. AH44L
 195. AH49E
 196. AH49ENTR-G1
 197. AH503
 198. AH543
 199. AH5792-ZG-7
 200. AH9249NTR-G1
 201. AIC1594PE5
 202. AIC1596-12PM5
 203. AIC1610CO
 204. AIC1610GO
 205. AIC1610PO
 206. AIC1723A-33GXTR(AV33G)
 207. AIC1730-18CQ
 208. AIC1730-18CV
 209. AIC1730-25CV
 210. AIC1730-27CV
 211. AIC2354-33GDATR(HQ33G)
 212. AIC2562GOWTR
 213. AIC3842PN
 214. AIC6186D-0GS8TR
 215. AIC7140A
 216. AIC7140LA
 217. AIC809-26GUTR
 218. AIC809-26PU
 219. AIC810-44CU
 220. AIC812-44PV
 221. AK4351VT-E2
 222. AK4373EN-L
 223. AK4380VT-E2
 224. AK4381VT-E2
 225. AK4384ET-E2
 226. AK8928S-L
 227. AK8929R-L
 228. AK8963C-L
 229. AK8972C-L
 230. AK8973B-L
 231. ALA0410-681KTR
 232. AL-A25_7
 233. ALA321C3
 234. ALC102V
 235. ALC102V-GR
 236. ALC262
 237. ALC269Q-GR
 238. ALC269Q-VB6-CG
 239. ALC270
 240. ALC272
 241. ALCATEL2840
 242. AL-HJD36A
 243. ALM-1106-TR1
 244. ALM-1412-TR2G
 245. ALM-2412-TR1G
 246. AM26LS31SCTR
 247. AM26LS32BSC
 248. AM26LS33ACN
 249. AM26LV32EIDR
 250. AM26S12APC
 251. AM4410N-T1-PF
 252. AM4835P-T1-PF
 253. AM50-0006TR-3000
 254. AM50N06-15D
 255. AM50N06-20D
 256. AM7301
 257. AM79C875KI
 258. AM79Q021JC
 259. AM79R70JC
 260. AM79R79A-3JC
 261. AMC431DBT
 262. AMC7111DNFT
 263. AMC7140DLGT
 264. AMC7169WFT
 265. AMC7585-1.8STFT
 266. AME8550BEEVD230
 267. AME8550BEEVD270
 268. AME8550BEEVD280Z
 269. AME8570AEETAF29Z
 270. AME8570AEIUBF29Z
 271. AME8805DEGTZ
 272. AME8805MEFT
 273. AME8805MEGTZ
 274. AME8810AEGTZ
 275. AME8810DEGTZ
 276. AME8815BEGT250
 277. AME8816AEHA250
 278. AME8818AEET120Z
 279. AME8818AEIV330Z
 280. AME8822AEEV180Z
 281. AMIS30621C6213RG
 282. AMIS30660CANH6RG
 283. AMIS41682CANM1RG
 284. AMIS41682NGA (AMIS-41682NGA
 285. AMIS42665TJAA1RG
 286. AN1L3M
 287. AN1L3N
 288. AN22000A-EA
 289. AN22023A-VF
 290. AN22023A-VTP
 291. AN78L05TA
 292. AN78M08NSPE1
 293. AN8015H-E2
 294. AN8049SH-E1
 295. AN8163SH-E1V
 296. AN8473NSA-E1V
 297. AN8498SH-EIV
 298. ANCG11G57SAA136RD1
 299. ANCG12G44SAA148RD1
 300. ANCM2859MTCH048RD3
 301. AO3409L
 302. AO3413
 303. AO3413L
 304. AO3414/3402/3415/3412/3401
 305. AO3415
 306. AO4459
 307. AO4468
 308. AO4474L
 309. AO4476A
 310. AO4478
 311. AO5600E
 312. AO5600EL
 313. AO5800
 314. AO5800E
 315. AO5803E
 316. AO5804E
 317. AO6400
 318. AO6401
 319. AO6402AL
 320. AO6409A
 321. AO8804L
 322. AO8807L
 323. AO8810
 324. AO8820
 325. AO8822
 326. AOD452AL
 327. AOD454
 328. AOD454/AOD454A
 329. AOD454AL
 330. AOD472AL
 331. AOL1722
 332. AON2801L
 333. AON3814L
 334. AON4701
 335. AON4803
 336. AON4805L
 337. AON4807
 338. AON5802
 339. AON5802BL
 340. AON6200L
 341. AON6934
 342. AON6938
 343. AON6970
 344. AON6974A
 345. AON7202
 346. AOZ1019AI
 347. AOZ1021HAIL
 348. AOZ1022DI-01
 349. AOZ1024DI
 350. AOZ1031AI
 351. AOZ8070DI
 352. AOZ8105CI
 353. AOZ8131DI-05L
 354. AOZ8141B
 355. AOZ8202CI-12
 356. AOZ8205KIL
 357. AOZ8211DI-24
 358. AOZ8212CI-05L
 359. AOZ8231ADI-24
 360. AOZ8302CI-12
 361. AP1084B-18T6R1
 362. AP1084B-25T6R1
 363. AP1084D25LA
 364. AP1084D33L-13
 365. AP1084DG-13
 366. AP1117EG-13
 367. AP1117EG-13-82
 368. AP1117EGZ-13-89
 369. AP1117EL-13
 370. AP1117ELA
 371. AP131-25WL-7
 372. AP131-28WA
 373. AP131-28WL-7
 374. AP131-30WA
 375. AP131-30WG-7
 376. AP138-28WA
 377. AP139-15WL-7
 378. AP139-20WG-7
 379. AP139-33WA
 380. AP13P15GH-HF
 381. AP1537
 382. AP15N03GH
 383. AP15P10GH
 384. AP1603WA
 385. AP1604AWG-7
 386. AP2004SLA
 387. AP2008SLA
 388. AP2011
 389. AP2014SA
 390. AP2017H-3.3TRG1
 391. AP2172AFGEG-7
 392. AP2172AMPG-13
 393. AP2172SG-13
 394. AP2181AMPG-13
 395. AP2181DM8G-13
 396. AP2191DSG-13-82
 397. AP2191MPG-13-89
 398. AP2192AFGEG-7
 399. AP2210K-3.0TRE1
 400. AP2301GN
 401. AP2310GN-HF
 402. AP2312GN
 403. AP2315GEN
 404. AP2317R-ADJTRE1
 405. AP2318GEN
 406. AP2623GY
 407. AP2625GY
 408. AP2626GY-HF
 409. AP2805AMMTR-G1
 410. AP2820CMMTR-G1
 411. AP3703KTR-G1
 412. AP3762BK6TR-G1
 413. AP3765K6TR-G1
 414. AP3765KTR-G1
 415. AP3768MTR-G1
 416. AP3770AK6TR-G1
 417. AP3770BK6TR-G1
 418. AP3772AK6TR-G1
 419. AP3843GP-E1
 420. AP393AM8G-13
 421. AP431VL-A
 422. AP431WA
 423. AP431WG-7
 424. AP431YL-13
 425. AP432AQG-7
 426. AP4957GM
 427. AP5002SG-13
 428. AP5101SG-13
 429. AP5724FDCG-7
 430. AP5725FDCG-7
 431. AP6401J-PV
 432. AP6680BGM
 433. AP6689-R95MOG
 434. AP6980GN2-HF
 435. AP7115-30WG-7
 436. AP7313-33SRG-7
 437. AP7331-33WG-7
 438. AP7332-1233W6-7
 439. AP7333-15SAG-7
 440. AP7333-18SAG-7
 441. AP9915GH
 442. AP9916H
 443. AP9918GH
 444. AP9918H
 445. AP9936M
 446. APDS-9303-020
 447. APDS-9901
 448. APDS-9930
 449. APE1084H
 450. APE1084H18
 451. APE1084P18
 452. APE1117K-50
 453. APE8913NR
 454. APE8990GN3B
 455. APIS05G4R7M
 456. APL431HAAI-TRL
 457. APL431LBAC-TRL
 458. APL5026NXI-TRG
 459. APL5101-33AI-TRG
 460. APL5102-12BI-TRL
 461. APL5601-33AI-TRG
 462. APL5603-33BI-TRG
 463. APL5610ACI
 464. APL5912KAC-TRL
 465. APL5916KAI-TRL
 466. APM2313AC-TRL
 467. APM2318AC-TRL
 468. APM2322AAC-TRG
 469. APM2324AC-TRL
 470. APM2512NUC-TRL
 471. APM2513NUC-TRG
 472. APM2513NUC-TRL
 473. APM2556NUC-TRG
 474. APM2556NUC-TRL
 475. APM2600CC-TRG
 476. APM4953KC-TRG
 477. APM6658
 478. APM7312KC-TRG
 479. APM7314KC-TRG
 480. APM7314KC-TRL
 481. APW7101BI-TRG
 482. APW7101BI-TRL
 483. APW7120KE-TRG
 484. APW7120KE-TRL
 485. APW7136CCI-TRG
 486. APX823-40W5G-7
 487. APX823-46W5G-7
 488. APX824-23W5G-7
 489. APX825A-26W6G-7
 490. APX825A-29W6G-7
 491. APXK2R5ARA561MF61G
 492. AQ1053N9S-T
 493. AQ1F3P
 494. AQH3223
 495. AQV210EH
 496. AQW214EH
 497. AQW214SX
 498. AQW227NA
 499. AQW253SXB04
 500. AQW257AB01

公司简介

深圳市骏创达科技U乐国际娱乐是一家业界领先的电子元器件分销商和方案提供商,我们拥有一批在电子业界经验丰富的资深U乐国际娱乐和产品开发设计精英,公司拥有稳定、良好的供货渠道,货源充足,长期备有大量现货,同时和美、欧、日、韩及台湾等生产厂商及一级代理商建立了良好的合作关系。公司主营TI、MAXIM、IR、ON、XILINX、ST、AD、NS、ATMEL、ROHM、NXP、INTEL、REALTEK、INFINEON、AMD等世界知名品牌IC,以及ST、NEC、KEC、MOTOROLA、VISHAY等二、三极管,电容,电阻,电感,单片机,连接器。产品广泛应用于汽车、通讯、安防、计算机及周边、工控仪表、音响灯...

Vip库存


 1. LM393MX

 2. LM393DR

 3. LM3671MF-ADJ

 4. LM358MX

 5. LM358DT

 6. LM358DR2G

 7. LM339DT

 8. LM339DR

 9. LM324DT

 10. LM324DR2

产品推荐

电话:0755-22666183/23964265 传真:086-0755-22915655  Email:jcd6882@163.com  联系人:雷先生/李小姐
中国  广东  深圳市福田区华强北路上步工业区501栋412室
版权所有:51电子网 深圳市骏创达科技U乐国际娱乐(C)2004
本站流量:
U乐国际娱乐