优势库存

 1. A0309005-3
 2. A2580SLW
 3. A316J
 4. A3212EELLT-T
 5. A3212ELHLT-T
 6. A3402SI
 7. A3935KLQ
 8. A3952SLB
 9. A3952SW
 10. A3955SLB
 11. A3957SLB
 12. A3959SLB
 13. A3967SLB
 14. A3968SLBT
 15. A3973SLB
 16. A3976KLB
 17. A43L0616AV-7S
 18. A43L2616V-6
 19. A5895LW
 20. A6267ELW
 21. A6275ELW
 22. A6618SED
 23. A6919
 24. A6D1751A
 25. A7003
 26. A8283SLB
 27. A8450KLB
 28. AAT3155ITP-T1
 29. AB01859ACAA
 30. AB04958ACAA
 31. AC594AQ
 32. ACA0861
 33. ACS102-5T1
 34. ACS102-5TA
 35. ACS108-5SA
 36. ACS108-5SN
 37. ACS110-7SB2
 38. ACS110-7SN
 39. ACS120-7SB
 40. ACS120-7ST
 41. ACS302-5T3
 42. ACS402-5SB4
 43. ACST4-7SB
 44. ACST4-7SFP
 45. ACST6-7SG
 46. ACST8-8CFP
 47. ACT11543
 48. ACT8990
 49. ACT8990FN
 50. AD1881AJST
 51. AD3165J
 52. AD484M1644VTA-7
 53. AD5311BRMZ-REEL
 54. AD574ADJ
 55. AD574AJD
 56. AD594AQ
 57. AD6131AR
 58. AD6720ABCZ
 59. AD711JR
 60. AD7143ACTZ-1500RL7
 61. AD722JR
 62. AD724
 63. AD7538JR
 64. AD7705BNZ
 65. AD7782BRUZ
 66. AD7820LR
 67. AD8032AR
 68. AD8052ARMZ-REEL7
 69. AD8052ARTZ-REEL7
 70. AD8065
 71. AD8091ARZ
 72. AD811AN
 73. AD8170AR
 74. AD8307AR
 75. AD8310ARMZ
 76. AD8313ARMZ-REEL7
 77. AD8314ARMZ-REEL7
 78. AD835
 79. AD835AR
 80. AD8361ARMZ-REEL7
 81. AD8361ART-REEL7
 82. AD8362ARUZ-REEL7
 83. AD8509ARUZ
 84. AD8510
 85. AD8519ARTZ-REEL7
 86. AD8542ARZ
 87. AD8566ARMZ-REEL7
 88. AD8620ARZ-REEL7
 89. AD9066JR
 90. AD9071BR
 91. AD9200ARS
 92. AD9200ARSRL
 93. AD9200ARSZ
 94. AD9200ARSZ
 95. AD9200ARSZRL
 96. AD9200BRS
 97. AD9200JRS
 98. AD9200JRS
 99. AD9200JRSRL
 100. AD9200JRSZ
 101. AD9200JRSZRL
 102. AD9200SSOP-EVAL
 103. AD9200TQFP-EVAL
 104. AD9201ARS
 105. AD9201ARSRL
 106. AD9201ARSZ
 107. AD9201ARSZRL
 108. AD9240AS
 109. AD9241
 110. AD9255
 111. AD9265
 112. AD9265BCPZ-105-ND
 113. AD9265BCPZ-125-ND
 114. AD9265BCPZ-80-ND
 115. AD9266
 116. AD9269
 117. AD9269BCPZ-20-ND
 118. AD9269BCPZ-40-ND
 119. AD9269BCPZ-65-ND
 120. AD9269BCPZ-80-ND
 121. AD9280ARSZ
 122. AD9283BRSZ
 123. AD9283BRSZ-50
 124. AD9609
 125. AD9629
 126. AD9649
 127. AD9708ARU
 128. AD9708ARUZ
 129. AD9708ARUZRL7
 130. AD9708ARZRL
 131. AD976ARZ
 132. ADA03
 133. ADAPTOR
 134. ADC0804LCWM
 135. ADC0809
 136. ADC0809CCN
 137. ADC0809CCVX+
 138. ADC081C021CIMK+
 139. ADC0834CCWMX+
 140. ADC08D1010DIYB+
 141. ADC10464CIWMX+
 142. ADC10738CIWMX+
 143. ADC11C125CISQ+
 144. ADC11DS105CISQE+
 145. ADC12762CCV
 146. ADC-318
 147. ADC78H89CIMT+
 148. ADCS7476AIMF+
 149. ADE02SC
 150. ADE08C-2
 151. ADE10C
 152. ADF4154BRUZ
 153. ADG508AKR
 154. ADG508AKRZ
 155. ADH4050IAA5DO TRAY
 156. ADM233LJN
 157. ADM6999
 158. ADM7008
 159. ADO4400IAA5DDTRAY
 160. ADO5200IAA5DO TRAY
 161. ADO5600IAA5D0 TRAY
 162. ADP05A
 163. ADPA08SC
 164. ADS1100A0IDBVT
 165. ADS1100A1IDBVT
 166. ADS1100A2IDBVT
 167. ADS1100A3IDBVT
 168. ADS1100A4IDBVT
 169. ADS1100A5IDBVT
 170. ADS1100A6IDBVT
 171. ADS1100A7IDBVT
 172. ADS1100EVM
 173. ADS1110A0IDBVT
 174. ADS1110A1IDBVT
 175. ADS1110A2IDBVT
 176. ADS1110A3IDBVT
 177. ADS1110A4IDBVT
 178. ADS1110A5IDBVT
 179. ADS1110A6IDBVT
 180. ADS1110A7IDBVT
 181. ADS1112IDGST
 182. ADS1202EVM
 183. ADS1202IPWT
 184. ADS1210P
 185. ADS1210U
 186. ADS1211P
 187. ADS1212P
 188. ADS1212U
 189. ADS1213E
 190. ADS1216Y/250
 191. ADS1218EVM
 192. ADS1218Y/250
 193. ADS1224IPWT
 194. ADS1232IPW
 195. ADS1240E
 196. ADS1241E
 197. ADS1244EVM
 198. ADS1244IDGST
 199. ADS1250U
 200. ADS1251U
 201. ADS1253E
 202. ADS1254EVM
 203. ADS1286U
 204. ADS774JUE4
 205. ADS7813P
 206. ADS7816P
 207. ADS7816PC
 208. ADS7816U
 209. ADS7817UC
 210. ADS7818EB
 211. ADS7818EB/250
 212. ADS7818P
 213. ADS7822P
 214. ADS7822U
 215. ADS7823EB
 216. ADS7826EVM
 217. ADS7826IDRBT
 218. ADS7827IDRBT
 219. ADS7829EVM
 220. ADS7829IBDRBT
 221. ADS7829IDRBT
 222. ADS7835E/250
 223. ADS7835EB/2K5
 224. ADS7835EVM
 225. ADS7841E
 226. ADS7841P
 227. ADS7841PB
 228. ADS7843E
 229. ADS7844E
 230. ADS7844N
 231. ADS7844NB
 232. ADS7846E
 233. ADS7846N
 234. ADS7852Y/250
 235. ADS7861EB
 236. ADS7864YB/250
 237. ADS7866IDBVRG
 238. ADS7870EA
 239. ADS7870EVM
 240. ADS7871IDB
 241. ADS8320EB/250
 242. ADS8320EVM
 243. ADS8322EVM
 244. ADS8322YB/250
 245. ADS8324EB/250
 246. ADS8324EVM
 247. ADS8325EVM
 248. ADS8325IDGKT
 249. ADS8341E
 250. ADS8341EB
 251. ADS8342EVM
 252. ADS8342IBPFBT
 253. ADS8343EB
 254. ADS8344EB
 255. ADS8344EVM
 256. ADS8344N
 257. ADS8345EB
 258. ADS8361EVM
 259. ADS8361IDBQ
 260. ADS8364Y/250
 261. ADS8383EVM
 262. ADS930E
 263. ADS931E
 264. ADSP-21469KBZ-ENG
 265. ADT3165
 266. ADUM1300BRWZ
 267. ADUM1412ARWZ
 268. ADUMB00BRWZ
 269. ADV7128KR50
 270. AE101SD1AQ
 271. AI1001S
 272. AI1003
 273. AI2152
 274. AI329
 275. AI329+AI4402+AI5412+AI100
 276. AI329CA
 277. AI329CA+AI1003+AI4100+AI2
 278. AI4100
 279. AI4402
 280. AI5412
 281. AIC1526-CCN
 282. AIC1526-OCN
 283. AIC1568CS
 284. AIC-1569
 285. AK130-VS
 286. AK2356E
 287. AK4319AVM
 288. AK4420ETSD
 289. AK4510-VS
 290. AK4528VF
 291. AK5345VS
 292. AK8412
 293. AK8430
 294. AK8432
 295. AK8434VQ
 296. AK8814VQ
 297. AK9216-VS
 298. AKM5353
 299. AKM5381
 300. AL422B
 301. ALH100J-1003
 302. ALP102-3
 303. AM27C128-90DI
 304. AM27S49ADC
 305. AM28F010-120JC
 306. AM29F010-90JC
 307. AM29F010-90PC
 308. AM29F020B-55JI
 309. AM29F040-120JC
 310. AM29F040B-120JC
 311. AM29F040B-70JI
 312. AM29F800BB-70EC
 313. AM29LV160DB-90EC
 314. AM29LV160MB-90EI
 315. AM29LV320DB-90ED
 316. AM29LV800DT-70EF
 317. AM486DX2-66V16BGI
 318. AM486DX4-100V16BGI
 319. AM486DX5-133V16BHC
 320. AM486DX5-133W16BHC
 321. AM7946-1JC
 322. AM7946-2JC
 323. AM79489-6JC
 324. AM79866AJC
 325. AM79M535-1JC
 326. AM79M576AJC
 327. AM79Q021JC
 328. AM79Q5457JC
 329. AMC2244DMT
 330. AN16001A
 331. AN48841B-NL
 332. AN8946SB
 333. AN8980SC
 334. AN8982SB
 335. AN8994VSB
 336. AP1121A
 337. AP232
 338. AP3008
 339. APD0805-000
 340. API840N
 341. APIM275
 342. APT7843ADC07
 343. APT7846ADC07
 344. APTS003A0X-SRZ
 345. APTS006A0X4-SRZ
 346. APTS006A0X-SRZ
 347. APTS012A0X3-SRZ
 348. APXS003A0X-SRZ
 349. AR7120
 350. ARC781-A
 351. AS7805AT-E1
 352. AS78L05RTR-E1
 353. AS78L05ZTR-E1
 354. AS7C256-15JC
 355. AS7C3256-12JC
 356. AS7C3256-15JC
 357. AT-108TR
 358. AT2350UA
 359. AT24C1024C1-CI-2.7
 360. AT24C16
 361. AT24C256N-10SI-2.7
 362. AT24C512-10PI-2.7
 363. AT2500H-10JC
 364. AT26DF161-MU
 365. AT27C010-12PI
 366. AT27C020-70PC
 367. AT27C040-90PI
 368. AT27C1024-70JC
 369. AT27C4096-90JC
 370. AT28C256-15SC
 371. AT28C256-20SC
 372. AT28HC64B-12SC
 373. AT29C020-12JC
 374. AT29C040A
 375. AT29C040A-90TU
 376. AT29C512-12PC
 377. AT29LV040A-20TC
 378. AT43301AL
 379. AT45DB161B-TC
 380. AT45DB161B-TU
 381. AT49BV160CT70TU
 382. AT49BV160CT-70TU
 383. AT49LV040-12JC
 384. AT49LV161T90TJ
 385. AT49LV161T-90TJ
 386. AT65-0106
 387. AT65-0233
 388. AT65-0283
 389. AT76C503A
 390. AT88SC0104C-SU
 391. AT89C1051-12SC/24SC
 392. AT89C2051-24SC
 393. AT89C52-24JI
 394. AT89C52-24PC
 395. AT89C55WD-24PI
 396. AT89F64-CM
 397. AT89S52-24PU
 398. AT89S8252-24QC
 399. AT90S1200-12PC
 400. AT90S4433-8PC
 401. AT90S8535-8PC
 402. AT90S8536-8JI
 403. AT90SC3232C
 404. AT90SP0801
 405. AT91M40800-33AI
 406. AT91SAM7X128-AU-001
 407. AT91SAM7X128AU-001
 408. AT91SAM9260B-QU
 409. AT91SAM9261B=CU
 410. AT9802
 411. AT9802-B
 412. ATA01
 413. ATBS400A
 414. ATF1500A-12JC
 415. ATF1508AS
 416. ATF22V10B-15JC
 417. ATK21
 418. ATM40
 419. ATMEGA128-16AU
 420. ATMEGA128L-8AI
 421. ATMEGA32L-16AU
 422. ATMEGA642
 423. ATMEGA8535-16PC
 424. ATMEGA8535L-8PI
 425. ATMEGA8L-8AU
 426. ATP8620-A3
 427. ATP865-B
 428. ATS030A0X3-SRZ
 429. ATTINY13A-SSU
 430. ATV2500H-25JC
 431. ATV2500H-30JC
 432. AV8034
 433. AV9155-01CW
 434. AV9157-05CW
 435. AVLC-14S-02-050
 436. AVS64140DT-G6
 437. AVS641604L-7T
 438. AW6302
 439. AX1201728SG
 440. AXK824145
 441. AZ1117H-1.8TRE1
 442. AZ1117H-5.0TRE1
 443. AZ1117H-ADJTRE1
 444. AZ431AZ-A
 445. B5014A1KRB
 446. B562AC
 447. B58290
 448. B58472
 449. B58902BD
 450. B69030
 451. B7649
 452. B9400
 453. B9401
 454. B9402
 455. B9403
 456. BA16850
 457. BA16852
 458. BA20550
 459. BA20880
 460. BAR0-1T
 461. BAR64-05W
 462. BARCO101
 463. BAS516
 464. BAT54
 465. BAT54A
 466. BAT54C
 467. BAT54S
 468. BATTERY
 469. BAV21W-7-F
 470. BAV70
 471. BAV99
 472. BAW56
 473. BAZ-3880-MCA
 474. BAZ-3880-NCA
 475. BAZ-3882-NCAZ
 476. BB298
 477. BB610U
 478. BC136
 479. BC807-16
 480. BC807-25
 481. BC817-16
 482. BC817-40
 483. BC847B
 484. BC857B
 485. BC858B
 486. BCM3349KPB
 487. BCM3500KEFRB
 488. BCM5321MKPB
 489. BCM5324MKPB
 490. BCM5912A2KQM
 491. BCM6348KPB
 492. BCT2524S
 493. BCX5410TA
 494. BD3834FS
 495. BDI2000WIND 5200
 496. BF1608-L2R4DAAT
 497. BGA011
 498. BGY36
 499. BGY585A
 500. BH28FB1WG

公司简介

x深圳市西昂特科技U乐国际娱乐是一家大型,专业的电子元器件U乐国际娱乐商,公司是集电子元器件U乐国际娱乐和技术开发,技术咨询、信息服务等为一体的高科技企业,有着多年的半导体市场U乐国际娱乐及推广经验,公司总部设在深圳市赛格集团旗下,并在上海、香港,,北京等设有分支机构,公司秉承的一贯宗旨:诚信为本,顾客至上,品质为先,视信誉为生命,以客户为中心。深圳市西昂特科技U乐国际娱乐一直以市场为主导,在IC领域积累了丰富的经验,形成了自己独特的优势.全球性的U乐国际娱乐网络:公司长备大量现货库存,同时同欧.美,亚洲等地的生产厂家和名列全球前列的代理商建立了良好的合作关系,能及时满足客户短,中,长货期的供货要求.及时,完善的服务:“客户至上...

Vip库存


 1. PT5116A

 2. WXD3590

 3. MRFG3S030

 4. MRFE6P3300H

 5. MS1533

 6. MSM6290

 7. AD7892AR-1

 8. AD6548BCPZ

 9. AD9280ARS

 10. AD9200ARSZ

产品推荐


 1. SSP-T7-F

 2. MS3V-T1A

 3. FC-135

 4. 40.444KHZ

 5. 40.000000MHZ

 6. 32.768KHZ

 7. 20.48MHZ

 8. 3.579MHZ

 9. 16.000000MHZ

 10. FC-255
电话:0086-755-83748121/83214943/83224121 传真:0086-755-83015823  Email:xat6238@163.com  联系人:李小姐,吴小姐,李先生
中国  广东省  深圳市福田区振华路55号士必达大厦506C
版权所有:51电子网 深圳市西昂特科技U乐国际娱乐(C)2004
本站流量:
U乐国际娱乐